Fem tips för hur du gör din grej 2023

 

Vårt jobb är att skapa kommunikation som fångar mottagarnas uppmärksamhet med budskap som väcker deras intresse och skapar engagemang för ditt företag. I en värld som ständigt förändras måste vi därför alltid ha alla sinnen öppna.

När ett nytt år står inför dörren brukar det dyka upp olika trendspaningar om det senaste och hetaste – inte minst inom kommunikation. Vi vill istället dela med oss av det vi vet alltid fungerar. Genom att inte blint haka på den senaste trenden gör du inte som alla andra. Och marknadsföring handlar ju om att våga sticka ut för att synas. Så låt det bli din grej!

 

  1. Lär känna målgruppen bättre
  2. Gör det enkelt för kunden
  3. Jobba ännu tajtare ihop
  4. Lyssna och bjud på kunskap
  5. Var beredd på förändringar

 

1) Lär känna målgruppen bättre

Regelverket kring GDPR och Cookies begränsar möjligheterna att samla in tredjepartsdata om målgruppen via webben. Hemligheten bakom hur du bygger starka kundrelationer är som alltid tydlighet, ärlighet och respekt. När du erbjuder något som förhöjer kundernas upplevelse av företaget stärks relationen. Människors beteende förändras snabbt så stäm regelbundet av närvaron i dina kanaler så att du förstår målgruppens problem och kan skapa innehåll som tillgodser deras behov – oberoende av kommunikationsplattform.

 

2) Gör det enkelt för kunden

Att webbplatsen är lätt att hitta gör att SEO fortsätter att vara en viktig del av marknadsföringsstrategin. Hittas vi inte finns vi inte. Relevant och kvalitativt innehåll kommer att fortsätta vara själva grunden för bra träffar på Google. Men att fylla texterna med rätt sökord och söktermer räcker inte längre. Idag handlar hög ranking även om att förstå och underlätta kundens köpresa med en webbplats som är välfungerande och användarvänlig. För att skapa sådant innehåll krävs att du sätter dig på en stol brevid kunden.

 

3) Jobba ännu tajtare ihop

Oavsett vem kunderna har kontakt med uppfattar de alltid företaget som en enhet. Så när olika avdelningar inte samarbetar sänder det konstiga signaler. Kundservice, reception, service, säljare eller marknad – kort sagt alla med någon form av kundkontakt – samlar på sig olika typer av information om kunderna. När den delas vidare får ni alla en komplett bild och vet vad de efterfrågar så att ni kan hjälpa dem på bästa sätt. Vad som händer när informationen istället fastnar någonstans är enkelt att räkna ut. Utan intern kommunikation rasar allting. All marknadsföring börjar där.

 

4) Lyssna och bjud på kunskap

Sociala medier är ett ständigt pågående mingel där många olika människor rör sig. Här finns din målgrupp, frågan är bara var. Det tar du bäst reda på genom att vara tillgänglig. När du upptäcker att någon söker svar och lösningar på ett problem som du kan hjälpa till med börjar du med att bara lyssna. Ställ sedan intresserade frågor. Därefter bjuder du på kunskap. Det visar på ett äkta engagemang och skapar både trovärdighet och förtroende. Samtidigt får du reda på om din nya kontakt är den som kan fatta ett köpbeslut. Social selling kan ta lite tid. Men det sparar också tid.

 

5) Var beredd på förändring

Med målgruppens föränderliga beteende och mängden kommunikationskanaler är det lätt hänt att börja springa hit och dit för att alltid försöka vara på rätt plats. Men utan målsättning och mätbara värden kommer du att gå vilse. Marknadsföringsstrategin är den övergripande planeringen av kommunikationen på längre sikt för att nå företagets mål. Marknadsplanen är vad som behöver göras på kortare sikt för att nå dit. När du har dem båda på plats blir du flexibel nog att snabbt kunna agera på de förändringar som dyker upp längs vägen. Då vet du inte bara vad som ska göras utan även hur och varför.