5 tips för att undvika greenwashing i din marknadskommunikation

 

Allt fler företag bygger sin kommunikation på hållbarhet. Enligt internationella riktlinjer måste all marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig. För att inte anklagas för greenwashing kommer här några tips när hållbarhetsarbetet ska kommuniceras.

 

1) Ta reda på företagets verkliga påverkan
Konkret hållbarhetsarbete utgår alltid från affären. Så se till att ni har koll på företagets negativa och positiva påverkan längs hela värdekedjan – från inköp, produktion och försäljning till distribution, återvinning och avfallshantering. Medarbetare, leverantörer, samarbetspartner och kunder behöver vara delaktiga i hålbarhetsarbetet så att verklig förändring kan genomföras.

 

2) Håll kommunikationen igång
Bli en förbild för andra, dela med er av kunskaper och erfarenheter, uppmuntra till öppet  samarbete och ha en nära dialog. I allt hållbarhetsarbete finns det alltid mer att göra! Så marknadskommunikationen måste vara ärlig med hur långt ni har hunnit, vad ni ska göra härnäst och vad målet är. Berätta alltid om vad ni gör på ett ärligt och personligt sätt.

 

3) Glöm inte den sociala hållbarheten
Det kan vara lätt hänt att bara lyfta fram det miljövänliga med sin produkt eller tjänst. Men glöm inte bort människorna bakom hur det ni erbjuder tillverkas, hanteras, levereras eller återvinns. Utgå från samhällsnyttan och visa hur ni även bidrar till social hållbarhet, både lokalt och globalt.

 

4) Backa upp påståenden med fakta
Undvik djärva uttalanden om hållbarhetsaktiviteter som bara gäller en liten del av verksamheten. Miljöpåståenden måste alltid kunna styrkas med fakta. Använd inte otydliga ord som klimatneutral, återvinningsbar, giftfri eller miljövänlig i marknadskommunikationen. Det förvirrar och leder till misstro.

 

5) Var transparent i marknadsföringen
Hållbarhetskommunikation handlar om företagets drivkrafter, värderingar, aktiviteter och mål i hållbarhetsarbetet. Så granska allt marknadsföringsmaterial noggrant! För att bygga tillit måste budskapet alltid vara tydligt, trovärdigt och transparent för att bli relevant för målgruppen.

 

Till sist: Att sätta upp mål för sitt hållbarhetsarbete och genom tydlig och ärlig kommunikation berätta om hur ni arbetar aktivt med dessa frågor gör att företaget förblir relevant på marknaden så att ni kan fortsätta att attrahera såväl kunder och personal.
 

Nyfiken på hållbarhetskommunikation?
Oavsett om hållbarhet redan är en del av ditt DNA, eller om du står i början av en stor förändringsresa, hjälper vi dig att ta fram en passande strategi och skapa kommunikation som driver förändring utifrån verksamhetens förutsättningar.
Prata med vår projektledare Magnus.

 

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist

Fem tips för hur du gör din grej 2023

 

Vårt jobb är att skapa kommunikation som fångar mottagarnas uppmärksamhet med budskap som väcker deras intresse och skapar engagemang för ditt företag. I en värld som ständigt förändras måste vi därför alltid ha alla sinnen öppna.

När ett nytt år står inför dörren brukar det dyka upp olika trendspaningar om det senaste och hetaste – inte minst inom kommunikation. Vi vill istället dela med oss av det vi vet alltid fungerar. Genom att inte blint haka på den senaste trenden gör du inte som alla andra. Och marknadsföring handlar ju om att våga sticka ut för att synas. Så låt det bli din grej!

 

  1. Lär känna målgruppen bättre
  2. Gör det enkelt för kunden
  3. Jobba ännu tajtare ihop
  4. Lyssna och bjud på kunskap
  5. Var beredd på förändringar

 

1) Lär känna målgruppen bättre

Regelverket kring GDPR och Cookies begränsar möjligheterna att samla in tredjepartsdata om målgruppen via webben. Hemligheten bakom hur du bygger starka kundrelationer är som alltid tydlighet, ärlighet och respekt. När du erbjuder något som förhöjer kundernas upplevelse av företaget stärks relationen. Människors beteende förändras snabbt så stäm regelbundet av närvaron i dina kanaler så att du förstår målgruppens problem och kan skapa innehåll som tillgodser deras behov – oberoende av kommunikationsplattform.

 

2) Gör det enkelt för kunden

Att webbplatsen är lätt att hitta gör att SEO fortsätter att vara en viktig del av marknadsföringsstrategin. Hittas vi inte finns vi inte. Relevant och kvalitativt innehåll kommer att fortsätta vara själva grunden för bra träffar på Google. Men att fylla texterna med rätt sökord och söktermer räcker inte längre. Idag handlar hög ranking även om att förstå och underlätta kundens köpresa med en webbplats som är välfungerande och användarvänlig. För att skapa sådant innehåll krävs att du sätter dig på en stol brevid kunden.

 

3) Jobba ännu tajtare ihop

Oavsett vem kunderna har kontakt med uppfattar de alltid företaget som en enhet. Så när olika avdelningar inte samarbetar sänder det konstiga signaler. Kundservice, reception, service, säljare eller marknad – kort sagt alla med någon form av kundkontakt – samlar på sig olika typer av information om kunderna. När den delas vidare får ni alla en komplett bild och vet vad de efterfrågar så att ni kan hjälpa dem på bästa sätt. Vad som händer när informationen istället fastnar någonstans är enkelt att räkna ut. Utan intern kommunikation rasar allting. All marknadsföring börjar där.

 

4) Lyssna och bjud på kunskap

Sociala medier är ett ständigt pågående mingel där många olika människor rör sig. Här finns din målgrupp, frågan är bara var. Det tar du bäst reda på genom att vara tillgänglig. När du upptäcker att någon söker svar och lösningar på ett problem som du kan hjälpa till med börjar du med att bara lyssna. Ställ sedan intresserade frågor. Därefter bjuder du på kunskap. Det visar på ett äkta engagemang och skapar både trovärdighet och förtroende. Samtidigt får du reda på om din nya kontakt är den som kan fatta ett köpbeslut. Social selling kan ta lite tid. Men det sparar också tid.

 

5) Var beredd på förändring

Med målgruppens föränderliga beteende och mängden kommunikationskanaler är det lätt hänt att börja springa hit och dit för att alltid försöka vara på rätt plats. Men utan målsättning och mätbara värden kommer du att gå vilse. Marknadsföringsstrategin är den övergripande planeringen av kommunikationen på längre sikt för att nå företagets mål. Marknadsplanen är vad som behöver göras på kortare sikt för att nå dit. När du har dem båda på plats blir du flexibel nog att snabbt kunna agera på de förändringar som dyker upp längs vägen. Då vet du inte bara vad som ska göras utan även hur och varför.