Consider it done

Du kan kalla oss reklambyrå. Men vad vi egentligen erbjuder är sinnesfrid. Tryggheten i att du har smarta och erfarna experter som arbetar hårdare för dig än vad du skulle vilja arbeta själv med samma uppgift.

 

De lösningar vi föreslår kommer alltid med en plan. Och de är alltid genomförbara. De blir klara i tid och levererar de resultat vi har kommit överens om. Det är just därför vi heter Consider it done.

Ekologisk och social hållbarhet - Analys, strategi, och förändringskommunikation

 

Lyssna, föreslå och genomför. Det är så vi här på Consider it Done jobbar. Det arbetssättet fungerar även bra när våra uppdragsgivare står inför en grön omställning. En hållbar värld är en bättre värld. Kommunikation är en central del i hållbarhetsarbetet och vi vill använda vår yrkeskompetens för att att skynda på den förändringsresan. 
 
Hållbarhet är ett svårnavigerat ämne som kräver långsiktigt engagemang och målmedvetet arbete. Vad det handlar om i grunden är att företag måste börja titta på sin verksamhet ur flera perspektiv samtidigt.
Inifrån: undersök företagets påverkan, både ekologiskt och socialt.
Utifrån: utforska olika intressenter syn på hållbarhet och vilka förväntningar de har på varumärket, idag och imorgon. Och det är där vi kommer in med vårt arbetssätt: lyssna, föreslå och genomför. 
 
Ett genuint och medvetet hållbarhetsarbete bidrar till en starkare positionering på marknaden, ökad försäljning, bättre relationer och stoltare medarbetare. Allt det här behöver lyftas fram i kommunikationen. Det ställer ännu högre krav på tydlighet för att budskapet ska bli trovärdigt, inkluderande och värdeskapande.
 
Oavsett om hållbarhet redan är en del av ditt DNA, eller om du står i början av en stor förändringsresa, hjälper vi dig att ta fram en passande strategi och skapa kommunikation som driver förändring utifrån verksamhetens förutsättningar.

 

Vad vi kan hjälpa dig med:
Strategisk rådgivning och analys kring hållbarhetskommunikation
• Koppla verksamheten till Agenda 2030 och de globala målen
• Identifiera, förtydliga och paketera hållbarhetsbudskap
• Kommunikationsplattform
• Storyboard och storytelling
• Hållbarhetsredovisningar
• Normkreativ kommunikation
• Workshopar inom hållbarhetskommunikation 

Så här tänker vi

Vi brukar säga att vi tänker med händerna. Tack vare vår erfarenhet kan vi snabbt komma in i projekten och börja göra nytta på riktigt. Tack vare den kan vi också fortsätta hålla ett högt tempo med bibehållet lugn. Ingen stress, inget slarv. Bara rätt saker på rätt sätt, i rätt tid.

 

Till vår hjälp har vi en tydlig arbetsprocess, som säkerställer både effektivitet och kvalitet. Vår process är lika självklar som enkel:

 

Lyssna. Föreslå. Genomför.

 

Kommer du till oss med ett problem kan du räkna med en professionalism som bygger på erfarenhet och engagemang. Vi lyssnar på er, vi föreslår en lösning och vi genomför den. Snabbt, effektivt och utan onödiga krusiduller.

Så här jobbar vi

L Y S S N A: Vår roll i uppstarten av ett nytt uppdrag kan jämföras med härförarens inför ett fältslag. Att oförskräckt och utan strategi kasta sig in i nästa strid är en riktigt dålig idé, och en framgångsrik strategi kräver kunskap. Så vi tittar, lyssnar och lär, framför allt om uppdragsgivaren är ny för oss.

 

Med kvalitativ och kvantitativ faktainsamling skapar vi oss en bild av det landskap som ert varumärke ska agera i. Gedigen kunskap om produkten, tjänsten, marknaden, omvärlden, kunderna och deras drivkrafter hjälper oss förstå uppdraget och dess specifika förutsättningar. Det i sin tur gör att vi snabbare och med större precision kan sätta fingret på vilka specifika värden vi kan eller bör utnyttja.

 

Det är med andra ord hårt, målmedvetet arbete som gäller. Inget hokus pokus. Med mångårig erfarenhet i ryggen och ständig nyfikenhet i blicken, vänder vi på så många stenar som möjligt, och formulerar en insikt om vad som krävs för att skapa de resultat du önskar.

 

F Ö R E S L Å: Laddade med nya och gamla insikter föreslår vi så den bästa lösningen på ditt kommunikationsproblem. Vi brukar säga att vi skapar ett nytt system för tillväxt. Det innebär att allt vi föreslår och levererar ska bidra till att förbättra din marknadsföring.

 

Det gör vi genom att skapa plattformsoberoende kommunikation som dels tar vara på det unika i ditt varumärke och dina produkter, dels engagerar de människor du vill nå. Kommunikationen ska vara en upplevelse som förmedlar ett budskap. Den ska väcka någons nyfikenhet, kittla någons ego eller omfamna någon med trygghet. Allt med syfte att förbättra din affär. Annars får det vara.

 

G E N O M F Ö R: Det tredje och sista steget i processen är avgörande. Otaliga är de insatser som stannat av och blivit liggande som skisser i byrålådor och servermappar, för att någon inte riktigt förstod eller någon annan hade för bråttom. Processer som inte kommer i mål blir dyra. Därför sätter vi en ära i att föreslå insatser som blir väl genomförda, i tid och på budget.

 

I slutändan handlar nämligen allt om resultat. För både dig och din målgrupp. De upplever ditt varumärke och ditt erbjudande som pålitliga, snabba, näringsrika eller snygga. Du får en starkare position på marknaden, smidigare säljprocesser och ökad lönsamhet. Vårt arbete är att se till så att kommunikationen gör sin del av jobbet. Consider it done!

 

Kontakt

 

 

Magnus Lagerholm
Projektledare
0707 20 92 92

Linda Sahlberg
Grafisk formgivare

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach, copywriter & journalist

Sven Ängermark
Webbdesigner

Emil Holmström
Copywriter

Anders Ljungströmer
Webbdesigner


 

Consider it done
Lagerholm & Consider it done reklambyrå AB
Tel: 031-22 60 00
magnus@consideritdone.se
Åvägen 17 C, 412 51 Göteborg.

Org.nr: 556450 0816